Thursday, March 24, 2016

----------------------------------------------------------------------------
ഓർമ്മകളുടെ നിലാവെളിച്ചത്തിൽ
നാമിനിയുമൊരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ
നിന്റെ കാതിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് പതിഞ്ഞ ഈണത്തിൽ
പാടുവാനൊരു പ്രണയഗീതം ഞാനൊരുക്കിവചിട്ടുണ്ട്...
ഇനിയും മിടിച്ചുതീരാത്ത എന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനതിന്റെ താളത്തിൽ...
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment