Thursday, March 24, 2016

---------------------------------------------------------------
ഗദകാലസ്മരണകളിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി കിടക്കണം...
ഇന്നുകളുടെ വേദനകളിൽ നിന്നൊന്നൊളിചോടാൻ....
നാളെകളിലെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പുലരിക്കു കാതോർക്കാൻ..
----------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment